CRYO21/OSMO THERM

den mest innovativa, icke kirurgiska, behandlingen för lokaliserad fettreducering, cellulitutjämning & rynkreducering på marknaden idag! CRYO 21 jobbar på olika problem och fokusområden beroende på vad du önskar för slutresultat. Som kroppsbehandling jobbar vi främst fettreducerande, cellulitreducerande och uppstramande.

Men Cryo 21 ger också goda resultat på led– och muskelvärk, lymfdränage osv. Som ansiktsbehandling jobbar vi främst uppstramande och rynkreducerande.